THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Japanese Comtor/ Tester

: Receive customers' inquiries and test the system to identify existing technical issues : Refer the issues to the IT team for troubleshooting and so on

Lương: $500 - $800
Thành phố làm việc: Hà Nội
Giới thiệu ứng viên thưởng: 2 triệu

Mô tả công việc

: Receive customers' inquiries and test the system to identify existing technical issues

: Refer the issues to the IT team for troubleshooting

: Translate non-technical materials and emails from Japanese to English or Vietnamese and vice versa

: More details will be discussed during the interview

Yêu cầu công việc

: Excellent Japanese communication skills (reading, speaking, writing) with JPLT N2 and above

: Good English reading and writing skills

: Highly responsible and careful in handling work

: Interested in IT and wish to learn more about IT


(Preferable)

: Prior work experience as tester

: Prior work experience as Japanese communicator and wish to be tester in the future (Note: training will be provided for those who have no experience as a tester)

: Experience in translating Japanese materials to English or Vietnamese and vice versa

: Basic knowledge in commercial websites, especially e-commerce websites

Kỹ năng làm việc

Nhận tư vấn công việc

từ Headhunter

Công việc đề xuất
Lương: $500 - $600
Project Description: About 17 members team for development project of Package System for elder care in Japan.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese QA Tester tai Hà Nội
Hà Nội
Japanese QA Tester trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: $500 - $800
- Viết testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm trước khi chuyển giao cho khách hàng;. - Thực hiện test chức năng, hoạt động, tính ứng dụng của các sản phẩm;. - Report và xác nhận bug phát sinh. - Report kết quả test cho Test leader
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese QA/Tester (Junior, Senior)  tai Hà Nội
Hà Nội
Japanese QA/Tester (Junior, Senior)  trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: Thỏa thuận
Tham gia truyền đạt thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phối hợp với các thành viên trong dự án để hiểu và trao đổi hiệu quả với nhân viên người Nhật. Dịch các văn bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Sẽ được đào tạo kỹ năng liên quan đến công việc: kiến thức IT, Hou-ren-sou, …. Có cơ hội trở thành Bridge SE. Thời gian làm việc: thứ Hai - thứ Sáu (8:00 - 17:00)
cong ty CYBRIDGE ASIA CO.,LTD CYBRIDGE ASIA CO.,LTD Cong viec Japanese IT Communicator tai TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
Japanese IT Communicator trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT