THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Web Developer

・言語別経験:PHP3年以上、MySQL3年以上、その他言語2年以上 ・必須開発言語:HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL ・優遇開発言語:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL ・優遇学術的知識:コンピュータ科学、ウェブセキュリティ、データベース、正規化 ・求める人格:責任感がある、プロジェクトの目的が理解できる、締め切り意識がある、クラ

Lương: $800 - $1,500
Thành phố làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Giới thiệu ứng viên thưởng: $100

Mô tả công việc

Web Development duty for Japanese company.

Main Language&skill : HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL

Preferable Language&skill:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL

Yêu cầu công việc

・言語別経験:PHP3年以上、MySQL3年以上、その他言語2年以上
・必須開発言語:HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL
・優遇開発言語:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL
・優遇学術的知識:コンピュータ科学、ウェブセキュリティ、データベース、正規化
・求める人格:責任感がある、プロジェクトの目的が理解できる、締め切り意識がある、クライアントの要求を理解できる、エンドユーザーを意識できる、自信のスキル向上心がある、謝罪ができる、挨拶ができる、整理整頓ができる

Kỹ năng làm việc

Nhận tư vấn công việc

từ Headhunter

Công việc đề xuất
Lương: $400 - $1,000
Thực hiện các dự án phát triển hệ thống của công ty. Tiến hành công việc dựa trên phương châm đảm bảo chất lượng cũng như kế hoạch mà khách hàng Nhật yêu cầu
cong ty I-enter Asia I-enter Asia Cong viec PHP Developer  tai Hà Nội
Hà Nội
PHP Developer  trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: $500 - $1,500
Xây dựng các ứng dụng web, webservice Tham gia vào thiết kế và review source code Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.
cong ty Framgia Framgia Cong viec PHP Developer tai Hà Nội, Đà Nẵng
Hà Nội, Đà Nẵng
PHP Developer trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: 14,000,000vnd - 16,000,000vnd
They are the start-up company which was established in February 2017. And now they are seeking for talented Vietnamese engineers to fulfill their mission - raise the happiness value of people involved by them. - Analyze technical requirements. - Contribute to the technical design of our websites. - Continuously discover, evaluate and implement new technologies. - Ensure code quality for projects. - Support for Manager. - Job details will be discussed in the interview. Working place : District Binh Thanh. Working hour : 8:30 - 17:30 or 9:00 - 18:00, Mon.- Fri.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec PHP or Java Web Developer tai TP.Hồ Chí Minh
TP.Hồ Chí Minh
PHP or Java Web Developer trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT