THÔNG TIN CÔNG VIỆC

(ベトナム人)アシスタントスタッフ

業務内容 - 注文管理業務 - 倉庫管理業務 - 運送業者への連絡業務 - 見積もり作成 - 日本人上司が顧客訪問時に通訳として同行 など

Lương: $800 - $1,000
Thành phố làm việc: Hà Nội
Giới thiệu ứng viên thưởng: 2 triệu

Mô tả công việc

業務内容

- 注文管理業務

- 倉庫管理業務

- 運送業者への連絡業務

- 見積もり作成

- 日本人上司が顧客訪問時に通訳として同行

など

Yêu cầu công việc

:女性

:26~34歳

:$800~1000 Gross

:商社またはメーカー販売会社での輸出入業務経験・倉庫在庫/納期管理業務経験ある方

:日本語N2レベルの方

:(尚良し)英語でビジネスメールが書ける方

Kỹ năng làm việc

Nhận tư vấn công việc

từ Headhunter

Công việc đề xuất
Lương: $450 - $500
業務内容. - 見積もり書の作成. - 営業資料作成補助. - 客先への連絡. 等々
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec (ベトナム人) Sales Admin staff tai Hà Nội
Hà Nội
(ベトナム人) Sales Admin staff trong linh vuc Công nghiệp điện
Công nghiệp điện
Lương: $450 - $500
To support sales action, making quotations and so on, and a part of admin task and account task.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Sales Admin Staff tai Hà Nội
Hà Nội
Sales Admin Staff trong linh vuc Công nghiệp điện
Công nghiệp điện
Lương: $1,000 - $1,500
職務内容. - 倉庫立ち上げの人事採用業務. - 社会保険手続き. - 他総務関係業務全般. など.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec (ベトナム人)人事総務アシスタントマネージャー(マネジャー) tai Hưng Yên
Hưng Yên