Bạn có nhiều mối quan hệ, bạn muốn giúp đỡ bạn bè hay người thân tìm được công việc tốt hơn và đạt được nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp? Hãy trở thành người giới thiệu họ đến với những công việc chất lượng cao của ViecBonus và nhận những phần tiền thưởng hấp dẫn.