Chính sách bảo mật


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VIECBONUS

Chào mừng bạn đến với ViecBonus -- mạng lưới tuyển dụng cấp tiến nhất cho các ứng viên và nhà tuyển dụng IT tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tìm kiếm nhân sự và việc làm một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.

Chính sách Bảo mật áp dụng cho các hoạt động của ViecBonus liên quan đến những thông tin có được từ khách viếng thăm của ViecBonus.com (“Website”) và chỉ áp dụng cho những thông tin thu được trực tiếp thông qua hoặc từ Website – chính sách không áp dụng cho hay quản lý bất kỳ việc thu thập thông tin, sử dụng hay tiết lộ thông tin có được từ khách viếng thăm không trực tiếp thông qua hay từ Website, như từ điện thoại, bản sao chép, thư tín, chuyển phát cá nhân hay những phương tiện không trực tuyến hay phương tiện truyền thông khác.

1.Những thông tin nào được thu thập

Nhằm tạo điều kiện cho quá trình tuyển dụng cũng như kết nối tốt hơn ứng viên với các nhà tuyển dụng, thông tin cá nhân của bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email hay những thông tin liên lạc khác, hồ sơ ứng tuyển và những thông tin khác sẽ được tập hợp lại từ nhiều phần khác nhau của Website tại nhiều thời điểm khác nhau.

Mỗi trang trong phạm vi của Website đều liên kết tới Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi thu thập thông tin từ những nguồn sau:


 1. - Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản trên Website;
 2. - Thông tin chúng tôi có được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.Cookies là gì và chúng được sử dụng như thế nào

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được truyền vào máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập việc sử dụng thêm website cũng như để nâng cao dịch vụ của chúng tôi thông qua những cách sau:


 1. - Hiểu rõ cách bạn tương tác với website của chúng tôi;
 2. - Lưu cố định tài khoản và mật khẩu của bạn trên máy tính, và do đó bạn không cần nhập lại nó mỗi lần bạn ghé thăm Website;
 3. - Giám sát toàn bộ việc sử dụng bởi người dùng của chúng tôi và luồng di chuyển trên Website.

Phần lớn trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể điều khiển trình duyệt bằng cách chỉnh sửa cài đặt để dừng việc chấp nhận cookie hoặc nhắc nhở bạn trước khi chấp nhận cookie. Tuy nhiên, một vài dịch vụ của chúng tôi sẽ không thể hoạt động đúng cách nếu như bạn vô hiệu hóa cookie.

3.Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến dịch vụ; bảo vệ ViecBonus và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để cung cấp cho bạn những nội dung phù hợp như những công việc phù hợp với kỹ năng của bạn hay những cơ hội việc làm và công việc hợp đồng mà bạn có thể sẽ quan tâm. Thông tin có thể được xem bởi các nhà tuyển dụng mà chúng tôi cho rằng có thể sẽ mong muốn tuyển dụng bạn.

Khi bạn liên lạc với ViecBonus, chúng tôi sẽ lưu lại thông báo của bạn để xử lý những vấn đề bạn đang gặp phải.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo về dịch vụ của chúng tôi như những thay đổi hay cải tiến sắp tới, về những buổi hội thảo hay khóa đào tạo của chúng tôi mà có thể bạn sẽ quan tâm. Bạn có thể bỏ theo dõi khỏi những email này bất kỳ lúc nào bằng đường dẫn bỏ theo dõi trong mỗi email.

4.Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật như thế nào

Bằng những phương pháp bảo mật tổ chức kĩ thuật phù hợp, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn an toàn khỏi sự cố ý hay vô tình xuyên tạc, hủy hoại, mất mát hay truy cập bất hợp pháp.

Tuy nhiên, không có phương pháp giao dịch qua Internet hay phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể bảo đảm sự an toàn 100%. Bằng việc sử dụng website này và điền thông tin cá nhân, bạn chấp nhận tự chịu rủi ro khi sử dụng website này.

5.Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa hay xóa thông tin của bạn như thế nào

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Website, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ và cài đặt tài khoản để truy cập, xóa hay chỉnh sửa thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi và những thông tin có liên quan tới tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn cũng có thể tải những thông tin tài khoản nhất định, bao gồm hồ sơ ứng tuyển của bạn.

6.Thông tin của bạn có thể được chia sẻ hoặc tiết lộ tới ai

Chúng tôi không chia sẻ hay tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hay cá nhân nào bên ngoài ViecBonus ngoại trừ một trong những trường hợp sau:


 1. - Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho công ty, tổ chức hay cá nhân nếu bạn đồng ý.
 2. - Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho công ty hoặc cá nhân đáng tin cậy được chúng tôi thuê để thực hiện các chức năng theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 3. + Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, nếu có yêu cầu từ một tổ chức chính phủ hay nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

  1. - tuân thủ luật áp dụng, quy trình pháp lý hay yêu cầu thi hành của chính phủ;
  2. - thi hành Điều khoản Sử dụng áp dụng, bao gồm việc điều tra những vi phạm tiềm ẩn;
  3. - phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý gian lận, bảo đảm an toàn hay những vấn đề kỹ thuật;
  4. - ngăn chặn xâm hại quyền, tài sản và sự an toàn của ViecBonus, người dùng của chúng tôi hay công chúng theo luật pháp yêu cầu hay cho phép;

 4. - Chúng tôi có thể chia sẻ hồ sơ công ty và những thông tin khác liên quan đến đăng tuyển công việc hay tài khoản xem hồ sơ ứng viên của quý công ty với đối tác của chúng tôi như các nhà xuất bản, công ty quảng cáo hay các trang liên kết.

7.Điều bạn cần lưu ý về sự thay đổi Chỉnh sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền tự ý thay đổi Chính sách Bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ sự thay đổi chính sách bảo mật nào trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra ngày của Chính sách Bảo mật khi bạn ghé thăm website của chúng tôi để xem xét những cập nhật hay chỉnh sửa. Bạn có thể xem ngày của Chính sách Bảo mật phía cuối trang này.

Bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng Website sau khi những thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật đã được chỉnh sửa.

Chính sách Bảo mật được cập nhật vào tháng 8 năm 2015.

Có việc là có thưởng!

Nhận ngay tiền thưởng từ chúng tôi sau khi được tuyển dụng

Tìm hiểu thêm