Term of use


1. Giới thiệu

1.1 Xin chào mừng bạn đã đến với ViecBonus. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng tôi qua phần Giới thiệu về chúng tôi tại trang chủ.

1.2 Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản này theo thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp, vì vậy hãy đọc lại những điều khoản này mỗi lần bạn sử dụng website của chúng tôi.

1.3 Bằng việc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này.

2. Bảo mật

2.1 Công ty có đủ thẩm quyền để thực thi ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất nhiệm vụ bảo mật thông tin và người sự dụng dịch vụ đã chấp hành sự đại diện này của công ty. Mọi khía cạnh của nhiệm vụ bảo mật này, bao gồm việc duy trì bảo mật sẽ được dựa trên sự đại diện này.

3.2 Ngoại trừ sử dụng vào mục đích cá nhân trong phạm vi hợp lý, người sử dụng không được quyền tìm kiếm, trưng bày, chỉnh sửa, sao chép, in ấn, bán, tải về, cho thuê, sử dụng công nghệ đảo ngược hay lưu truyền nội dung của trang web này dưới bất cứ hình thức gì nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

3.1 Các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn mọi thông tin, phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ thị, âm thanh và video được bảo vệ bởi bản quyền, tên thương mại, thương hiệu dịch vụ riêng, bằng sáng chế và các quyền sở hữu khác.

4. Bảo vệ dữ liệu

4.1 Những thông tin cá nhân thu thập được từ người sự dụng sẽ được quản lý theo các điều khoản trong mục Quy định bảo mật của chúng tôi.

5. Từ chối

5.1 Trang web này cung cấp các đường dẫn sang các trang web khác mà chúng tôi hi vọng sẽ có ích cho người dùng. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng về nội dung của trang web này, xin hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết.

5.2 Chúng tôi không quản lý trang web của bên thứ ba độc lập được đăng trên trang web này hay bảo chứng chúng. Người sự dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với tính sẵn sàng hay nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các trang web đó. Việc bạn sử dụng các trang web đó là sự mạo hiểm riêng của bạn .

5.3 Trang web này được cung cấp trên cơ sở “hiện có". Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ trên trang web này sẽ không xảy ra sự ngắt quãng hay xuất hiện các lỗi kỹ thuật. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ trang web mà không cần báo để tu sửa, bảo trì hay vì các lý do kĩ thuật khác.

5.4 Chúng tôi không đảm bảo rằng toàn bộ hoặc một phần của trang web này sẽ hoạt động được trên bất kì thiết bị máy tính hoặc trên phần mềm cụ thể nào, hay đảm bảo rằng trang web này không có chứa virus hay bất kì thứ gì có khả năng gây hại cho kĩ thuật.

6. Trách nhiệm pháp lý

6.1 Mục này (và bất cứ điều khoản khác loại trừ hay giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi) được áp dụng cho ban lãnh đạo, giám đốc, công nhân viên chức, thầu phụ, đại lý và các công ty liên kết của chúng tôi. Bản thoả thuận này không hạn chế hoạc loại trừ trách nhiệm pháp lí của chúng tôi nếu sự sơ suất của chúng tôi gây ra thiệt hại về người hay thương tích hay những gian lận hay bất cứ cái gì khác mà không thể được hạn chế hoặc loại trừ theo luật pháp.

6.2 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm cả sơ suất) hay điều gì khác đối với trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng hay những thông tin được đăng tải trên hoặc được kết nối đến trang web này hoặc những lỗ thủng an ninh hoặc việc không thể truy cập trang web) hoặc đối với các trang web của bên thứ ba được liên kết đến trang web này của chúng tôi.

6.3 Không tổn hại cho điều khoản trên, trong bất kỳ trường hợp nào (bao gồm cả sự sơ suất của chúng tôi) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với:

  1. 6.3.1 thiệt hại về mặt kinh tế (bao gồm nhưng không giới hạn: mất mát về lợi tức, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh, hay những khoản tiết kiệm định trước);
  2. 6.3.2 mất mát về sự tín nhiệm hoặc danh tiếng;
  3. 6.3.3 các mất mát đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả; hoặc
  4. 6.3.4 tổn hại hoặc mất mát dữ liệu (kể cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những mất mát đó) đối với trang web này.

6.4 Đến mức độ mà pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều khoản, điều lệ, sự đại diện và các bảo đảm, đặt ra bởi chế độ hay bởi luật pháp hay điều gì khác, mà không được nêu ra một cách rõ ràng trong bản thoả thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý của chất lượng hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

7. Các điều khoản chung

7.1 Những điều khoản và điều lệ này tạo thành một thoả thuận toàn vẹn giữa chúng tôi và bạn về việc sử dụng trang web. Việc chúng tôi không thể thực thi hoặc buộc thực hiện mọi điều khoản của bản thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. Nếu bất cứ phần nào của bản thoả thuận này bị coi là không có hiệu quả vì bất kì lý do gì, phần còn lại của bản thoả thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

7.2 Những điều khoản này được quản lý, hiểu và được áp dụng tuân theo pháp luật Viện Nam và chịu quyền lực pháp lý của toàn án Việt Nam.

Thoả thuận sử dụng này được cập nhật vào tháng Bảy 2015.

Có việc là có thưởng!

Nhận ngay tiền thưởng từ chúng tôi sau khi được tuyển dụng

Tìm hiểu thêm