Các việc làm Machine Learning đang tuyển dụng

[Hot] viec lam Repairing Engineer
Tham khảo tư vấn

Lương:

$800 - $1,200

Repairing Engineer  at ViecBonus Client Công ty:

ViecBonus Client

ViecBonus Client location Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

This position will target to repair customers' vihicles. This company is scheduled grand opening in April. -Required Experience. -Candidate can commute

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.
Xem chi tiết

Nhận tư vấn công việc khác

từ Headhunter