Các việc làm Marketing Excecutive đang tuyển dụng

Tham khảo tư vấn

Lương:

$400 - $700

Sales Staff - English Speaker at ViecBonus Client Công ty:

ViecBonus Client

ViecBonus Client location Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

You will be working as sales staff for Japanese garment company in District 7. They mainly product secondary material for apparel industry and export to another countries in Asia. - Develop customer via FTF interview, phone, e-mail. - Understanding their requirements. - Problem solving : Analyzing data, collecting information,. - Suggest plan for clients. - Follow and support them. Working place : Tan Thuan EPZ. Working hour : Mon.-Sat.

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.
Xem chi tiết

Nhận tư vấn công việc khác

từ Headhunter