Các việc làm Signal Circuit đang tuyển dụng

Tham khảo tư vấn

Lương:

$400 - $600

Electrical Engineer staff at ViecBonus Client Công ty:

ViecBonus Client

ViecBonus Client location Thành Phố làm việc:

Hà Nội

This position is supposed to follow the customers and sales staff about the technical questions for Electric-Inspection-Device.: Male. : Age 22~30. : $400 Gross ~ up to skill and experience. : Knowledge for electric of control and signal circuit. (弱電). : English or Japanese (N2 level) to communicate with Japanese boss. : Entry level is acceptable

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.
Xem chi tiết

Nhận tư vấn công việc khác

từ Headhunter