PHP Developer (Senior)

You will have chance to work with a dynamic team, full of young people in a Japanese company with 100% invested by Yahoo Japan Corporation – the biggest portal site in Japan.

Thành phố làm việc: TP.Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

 • Develop web application for Yahoo Japan

Yêu cầu công việc

1. Experiences:

 • 3+ year experience in web application development
 • Experience and good at HTML, CSS, JavaScript, jQuery is plus

2. Skills:

 • Strong knowledge of PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, etc.
 • Good at using Linux, MySQL and Git
 • Good problem solving, collaboration, and communication skills
 • Detail design

3. Languages:

 • Reading and writing in English fluently
 • Reading and writing in Japanese is big plus

Bạn sẽ nhận được

1. Allowance and Compensation:

 • 24h accident insurance package
 • Free Japanese class
 • Bonus: Tet bonus (13th month salary) and yearly performance bonus

2. Salary review: once per year

3. Activities: Company tour, annual health check, year end party and other interesting activities such as weekly fruit party, team building, ping-pong matches, etc.

Kỹ năng làm việc

Công việc đề xuất
Tham gia vào phát triển hệ thống Social Media Marketing cùng với team công ty mẹ bên phía Nhật Bản. Đi vào thiết kế chi tiết, phát triển các chức năng mới, maintain các chức năng hiện tại của hệ thống dựa vào thiết kế cơ bản. Sử dụng PHP Framework của công ty (Mô hình MVC)
Allied Tech Base
Hà Nội
Máy tính/IT
Proficient in PHP programming language. Web Application Development. Development of Business Application (Reservation management system for shops and stores). Web system for enterprise trainee management
FUJITECH.,Jsc
Hà Nội
Máy tính/IT
Thực hiện các dự án phát triển hệ thống của công ty. Tiến hành công việc dựa trên phương châm đảm bảo chất lượng cũng như kế hoạch mà khách hàng Nhật yêu cầu
I-enter Asia
Hà Nội
Máy tính/IT