THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Bridge System Engineer (BrSE)

​Analyze requirements from business teams (i.e. sales and marketing) senior engineers and send details to Vietnamese engineers for system development, and so on.

Lương: $1,200 - $3,000
Thành phố làm việc: Hà Nội
Giới thiệu ứng viên thưởng: 2 triệu

Mô tả công việc

: Analyze requirements from business teams (i.e. sales and marketing) senior engineers and send details to Vietnamese engineers for system development

: Support communication between Vietnam and Japan sides, to keep the system easy to understand and maintain by both sides

: Ensure accuracy, effectiveness and harmony between Vietnam and Japan sides

Yêu cầu công việc

: At least 1 to 3 years of work experience with web development

: At least 1 year of work experience as BrSE or any equivalent positions

: Good command in Japanese communication (level N2 and above)

: Passion with technology


Programming language: Ruby, Javascript

Framework: Ruby on Rails

Database: Mysql, DynamoDB

Infrastructure: AWS

Tools: GitHub, Slack, CircleCl, CodeClimate, Zabbix, NewRelic

Bạn sẽ nhận được

: Competitive salary: 1200 - 3000, depending on capability

: Friendly, yet professional working environment which is comparable to international standards

: Opportunities to build up work experience, acquire new skills from teams of multi-national talents

: Working environment which encourages innovation, transparency and idea sharing

: Oversea trainings and business trips (Japan, Singapore, Taiwan, Thailand)

: Particular activities for engineers: monthly seminars, code camp

Kỹ năng làm việc

Nhận tư vấn công việc

từ Headhunter

Công việc đề xuất
Lương: $1,200 - $3,000
: Analyze requirements from business teams (i.e. sales and marketing) senior engineers and send details to Vietnamese engineers for system development. : Support communication between Vietnam and Japan sides, to keep the system easy to understand and maintain by both sides. : Ensure accuracy, effectiveness and harmony between Vietnam and Japan sides
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Bridge System Engineer (BrSE) tai Hà Nội
Hà Nội
Bridge System Engineer (BrSE) trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: $700 - $2,300
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam. Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm. và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam. Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters…. Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese BrSE (Bridge System Engineer)  tai Hà Nội
Hà Nội
Japanese BrSE (Bridge System Engineer)  trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT
Lương: $600 - $1,500
Xây dựng các ứng dụng web, webservice Tham gia vào thiết kế và review source code Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
cong ty Framgia Framgia Cong viec Ruby Developer tai Hà Nội, Đà Nẵng
Hà Nội, Đà Nẵng
Ruby Developer trong linh vuc Máy tính/IT
Máy tính/IT