Japanese Communicator

Japanese Communicator with good Japanese and English skills and knowledge about IT working for a solution provider in Hanoi

Lương: $450 - $500
Thành phố làm việc: Hà Nội

Mô tả công việc

 • Interprete between clients and internal engineers
 • Deal with business meetings
 • Self-study engineering skills
 • Working hours: 8 hours
 • Working place: Cau Giay District, Hanoi

Yêu cầu công việc

 • Experiences: 1-2 years of interpreteting experience (or studied in a Japanese university)
 • Age: Older (~30 years old) candidates who already have family or younger (~ 25 years old) candidates who have few working experience
 • Languages: Japanese upper N2; English (Writing/Reading)
 • Knowledge: Java script, PHP, Android (Front/back), iOS
 • Personality: career high oriented, passionate

Bạn sẽ nhận được

 • Allowance (insurance or cash compensation): overtime allowance
 • Business trip allowance (If it is in Japan, the salary base follows Japanese criteria)
 • Event: there are some events and parties internally
 • Salary review: twice per year

Kỹ năng làm việc

Công việc đề xuất
Assistant: contact, arrange working schedule for clients and partner companies; collect, tanlate market information; manage office. Interprete in meetings with customers. Business assistant: contact, exchange information with customers, and company clients and support market research
ViecBonus Client
Hà Nội
255
Thực hiện công việc biên phiên dich cho Phòng Kinh doanh tại Việt Nam Biên phiên dịch nghiệp vụ phát triển với các member phát triển hệ thống Phụ trách công việc vận hành dịch vụ của Công ty
Framgia Vietnam
Hà Nội
Máy tính/IT
Tham gia truyền đạt thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phối hợp với các thành viên trong dự án để hiểu và trao đổi hiệu quả với nhân viên người Nhật. Dịch các văn bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Sẽ được đào tạo kỹ năng liên quan đến công việc: kiến thức IT, Hou-ren-sou, …. Có cơ hội trở thành Bridge SE. Thời gian làm việc: thứ Hai - thứ Sáu (8:00 - 17:00)
CYBRIDGE ASIA CO.,LTD
TP.Hồ Chí Minh
Máy tính/IT