Xamarin Developer (Mobile Doctor)

Xamarin Developer working for an international game studio in District 1, HCMC

Lương: $900 - $1,200
Thành phố làm việc: TP.Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

 • Build, enhance mobile applications using Xamarin
 • Integrate with third party system
 • Perform detailed technical analysis and design
 • Meet project milestones and timely release of software according to schedule plans
 • Working place:

Yêu cầu công việc

 • Experience in Xamarin platform in iOS and Android
 • Expert in .Net framework and C# language
 • Excellent Object Oriented Programming skill
 • LINQ, TPL, SQL, ADO.net, Entity Framework, Web-Api skill advantageous
 • Burning passion in creating Mobile applications
 • Good English communication skills

Bạn sẽ nhận được

1. Allowance and Compensation:

 • Social insurance on 100% salary
 • Welfare: $30 / month
 • 12 paid leaves / year, adding 1 day after every 1 year

2. Bonus: twice a year, project bonus and Tet bonus

3. Activities:

 • Training courses, have chances to get oversea training
 • Company trips, teambuilding days, etc.
 • Friday parties, birthday parties, etc.
 • Free snacks and drinks

4. Salary review: once per year

Kỹ năng làm việc

Công việc đề xuất
Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác hàng đầu Nhật Bản Phát triển các ứng dụng trên iOS (Swift), tìm hiểu các công nghệ mới Tham gia vào thiết kế và kiểm thử source code Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án
Framgia Vietnam
Hà Nội, Đà Nẵng
Máy tính/IT
Thực hiện các dự án phát triển hệ thống của công ty. Tiến hành công việc dựa trên phương châm đảm bảo chất lượng cũng như kế hoạch mà khách hàng Nhật yêu cầu. Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 SA - 5h30 CH). Địa điểm làm việc: quận Cầu Giấy, Hà Nội
I-enter Asia
Hà Nội
Máy tính/IT
Developing with iOS / Android. Working place: Cau Giay District. Working hours: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
ViecBonus Client
Hà Nội
Máy tính/IT