CA ADVANCE VIETNAM Co., Ltd.
Establish date:
Updating
Employee:
From 300 to 999
Origin:
Japan
Business:
Advertising
Address:
21F, Centect Tower 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCMC

Company profile

Công ty CA Advance là công ty thành viên của tập đoàn Cyber Agent được thành lập vào tháng 12 năm 2014. Công ty CA ADVANCE đang triển khai hoạt động trong các lĩnh vực như Quảng cáo Internet và soạn báo cáo, những nghiệp vụ liên quan đến web.

Other information

- Employee: From 300 to 999- Bussiness: Advertising
Jobs are recruiting
Salary: $300 - $1,000
・業務内容 インターネット広告の管理及び、レポーティング
cong ty CA ADVANCE VIETNAM Co., Ltd. CA ADVANCE VIETNAM Co., Ltd. Cong viec WEBマーケティングスタッフ tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
WEBマーケティングスタッフ trong linh vuc Advertising
Advertising