CO-WELL Asia Co., Ltd
Establish date:
Updating
Employee:
From 100 to 299
Origin:
Japan
Business:
Computer/IT
Address:
5th Floor, 3D Creative Center Building, Duy Tan St., Cau Giay Dist., Hanoi

Company profile

CO-WELL là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm, chính thức khởi nghiệp từ tháng 8/2007 tại Nhật Bản. Năm 2011, nhận thấy những tiềm năng nổi bật của thị trường CNTT mới nổi tại Việt Nam, CO-WELL đã mạnh dạn đầu tư và xây dựng trung tâm phát triển độc lập tại Hà Nội, với 5 thành viên nòng cốt ban đầu, chuyên phụ trách khối thị trường Nhật Bản (lúc lâm thời hoạt động dưới tên công ty SETA International). Sau 5 năm không ngừng tăng trưởng và phát triển, đến năm 2015, công ty đã mở thêm một chi nhánh tại Đà Nẵng; năm 2016 tổng nhân sự tại Việt Nam đã vượt mốc 250 thành viên, khẳng định vị thế như một doanh nghiệp đi đầu trong mảng gia công phần mềm nói riêng, cũng như tổng thể lĩnh vực CNTT nói chung tại Việt Nam.

Vision

CO-WELL Asia phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin với chất lượng Nhật Bản, thông qua nguồn nhân lực trẻ, tinh nhuệ đến từ châu Á.

Other information

- Employee: From 100 to 299- Bussiness: Computer/IT
Jobs are recruiting
Salary: $500 - $600
Project Description: About 17 members team for development project of Package System for elder care in Japan.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese QA Tester tai Ha Noi
Ha Noi
Japanese QA Tester trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $1,000
Project Description: About 17 members team for development project of Package System for elder care in Japan.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec PHP Engineer (Framework:Laravel) tai Ha Noi
Ha Noi
PHP Engineer (Framework:Laravel) trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $700 - $1,000
Project Description: About 17 members team for development project of Package System for elder care in Japan.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Server-side Java Engineer tai Ha Noi
Ha Noi
Server-side Java Engineer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $700 - $2,300
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam. Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm. và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam. Là PM của dự án: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm Onsiters…. Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và giám đốc trong việc quản lý dự án.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese BrSE (Bridge System Engineer)  tai Ha Noi
Ha Noi
Japanese BrSE (Bridge System Engineer)  trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $600 - $1,000
- Tham gia vào dự án từ công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế hệ thống, nghiên cứu công nghệ sử dụng Amazon Web Services. - Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec AWS Engineer tai Ha Noi
Ha Noi
AWS Engineer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $800
• Áp dụng các quy trình phù hợp với dự án phát triển công nghệ. • Tham gia vào đánh giá để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối cùng. • Tư vấn quy trình cho từng nhóm dự án và dự án. Tạo kế hoạch bảo đảm chất lượng cho từng dự án. • Thanh tra, kiểm tra và các yêu cầu khác theo quy định với các dự án. • Xác định và phân tích các vấn đề không tuân thủ. Đảm bảo rằng các vấn đề không tuân thủ được giải quyết. Hỗ trợ các nhóm dự án trong việc ngăn ngừa những rủi ro. • Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên và người quản lý dự án về kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng. • Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu cho cơ sở dữ liệu của dự án. • Cải tiến và phát triển các quy trình mới. • Lập kế hoạch, duy trì và cải thiện quy trình công ty.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Process QA tai Ha Noi
Ha Noi
Process QA trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $800
- Viết testcase, tạo test data chi tiết cho các dự án nhằm kiểm soát chất lượng của tất cả các ứng dụng sản phẩm trước khi chuyển giao cho khách hàng;. - Thực hiện test chức năng, hoạt động, tính ứng dụng của các sản phẩm;. - Report và xác nhận bug phát sinh. - Report kết quả test cho Test leader
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Japanese QA/Tester (Junior, Senior)  tai Ha Noi
Ha Noi
Japanese QA/Tester (Junior, Senior)  trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $700 - $1,300
Lập trình chính trong các dự án gia công phần mềm sử dụng Java cho khách hàng Nhật và các dự án trong nước. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Senior Java Developer tai Ha Noi
Ha Noi
Senior Java Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $600 - $900
Phát triển dự án về application mới cho khách hàng Nhật. Đưa ra các giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm. Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. Hỗ trợ các dự án khác liên quan khi được yêu cầu
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Android Developer tai Ha Noi
Ha Noi
Android Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $700 - $900
This position is welcomed to apply for those who want to be a BSE for the future. The company has education class of Japanese for IT staff.
cong ty CO-WELL Asia Co., Ltd CO-WELL Asia Co., Ltd Cong viec Sub-BSE staff tai Ha Noi
Ha Noi
Sub-BSE staff trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT