IT Communicator

Professional environment, cool colleagues, valuable experience to learn new skills, and last but not least, high-paid salary.

Salary: $500 - $1,000
Work city: Ho Chi Minh City
Referrer bonus: 2mil VND

Job descriptions

Support Development Team in communication including interpreting at meetings and translating technical

documents.

Job requirements

 • Japanese proficiency (equivalent to or upper than N2 level)
 • English at intermediate level
 • Experience or passion in IT translation/interpretation (prefer candidates who have about 2 years of experience in IT field)
 • Age: under 30 years old

Benefits

Working with great people in an international-standard and professional environment with great chances to learn new skills and gain valuable experience, receive competitive salary, and a number of other benefits as follows:

 • Creative working space
 • Flexibility in working space & time
 • Opportunities to go on business trips to US, Japan, China, attend international seminars and meet the world's top engineers
 • Global healthcare insurance
 • Support for Japanese/English study and work-related education
 • Support for events/parties/club activities
 • Annual company trip
 • 5 days of refresh holiday after every 5 consecutive working years
 • Salary raise: twice a year
 • Fixed bonus: 13th-month salary
 • Other bonus: depends on Cybozu Group’s annual turnovers

Job skills

Receive career advice

from Headhunter

Recommended Jobs
Salary: Thỏa thuận
Tham gia truyền đạt thông tin giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phối hợp với các thành viên trong dự án để hiểu và trao đổi hiệu quả với nhân viên người Nhật. Dịch các văn bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Sẽ được đào tạo kỹ năng liên quan đến công việc: kiến thức IT, Hou-ren-sou, …. Có cơ hội trở thành Bridge SE. Thời gian làm việc: thứ Hai - thứ Sáu (8:00 - 17:00)
cong ty CYBRIDGE ASIA CO.,LTD CYBRIDGE ASIA CO.,LTD Cong viec Japanese IT Communicator tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Japanese IT Communicator trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $600 - $1,200
Thực hiện công việc biên phiên dich cho Phòng Kinh doanh tại Việt Nam Biên phiên dịch nghiệp vụ phát triển với các member phát triển hệ thống Phụ trách công việc vận hành dịch vụ của Công ty
cong ty Framgia Framgia Cong viec Japanese IT Communicator tai Ha Noi
Ha Noi
Japanese IT Communicator trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $700
- Trở thành thông dịch viên trong các dự án phần mềm giữa team Việt Nam và team Nhật Bản. - Thực hiện các hội thoại hàng ngày và các cuộc gặp gỡ với khách hàng để có thể hiểu các yêu cầu và quy trình của dự án
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Thông dịch IT (IT Comtor) tai Da Nang
Da Nang
Thông dịch IT (IT Comtor) trong linh vuc Design/Interior Design
Design/Interior Design