IT engineer

Dành cho các lập trình viên mong muốn trở thành leader trong tương lai: ​apply và được tôi luyện trong vòng 01 năm để trở thành leader!

Salary: $600 - $700
Work city: Ha Noi, Thua Thien Hue
Referrer bonus: 2mil VND

Job descriptions

 • Chịu trách nhiệm phát triển hệ thống phân phối quảng cáo riêng biệt của dịch vụ trong công ty
 • Phát triển các màn hình quản lý cho các yêu cầu của dự án và cái thiện logic phân phối quảng cáo
 • Làm việc cùng với các kỹ sư cầu nối người Việt Nam phiên dịch các tài liệu của Nhật
 • Phát triển phần mềm sử dụng các ngôn ngữ lập trình: PHP, Java, JavaScript, HTML, CSS, MYSQL
 • Ứng viên sẽ làm việc ở Hà Nội từ 6 tháng - 1 năm sau đó sẽ chuyển vào làm việc trong văn phòng ở Huế

Job requirements

1. Kinh nghiệm:

 • It nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình web sử dụng PHP, Java
 • Có kinh nghiệm làm việc với môi trường Linux
 • Kinh nghiệm làm việc với những ngôn ngữ khác hoặc môi trường Window là điểm cộng

2. Kĩ năng làm việc nhóm tốt

3. Ưu tiên:

 • Ứng viên không quá 25 tuổi

Benefits

1. Trợ cấp: Thương lượng

2. Thưởng: Thưởng Tết (lương tháng thứ 13)

3. Xét tăng lương: 1 lần / năm

4. Các chế độ khác: Du lịch và team building hàng năm

Job skills

Receive career advice

from Headhunter

Recommended Jobs
Salary: $600 - $800
You will have chance to work with a dynamic team, full of young people in a Japanese company with 100% invested by Yahoo Japan Corporation – the biggest portal site in Japan. - Developing and maintaining web service for Japanese company. - Researching the solutions for solving problem on design and development process. - Creating detailed design, designing database based on analyzed specification. - Support team leader to estimate for related development tasks and predict risks of projects.
cong ty Techbase Vietnam Company Limited Techbase Vietnam Company Limited Cong viec Junior PHP cum Java tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Junior PHP cum Java trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $800 - $2,000
1. Primary Role:. Java/J2EE Senior/Software Engineer works with members of the development organization and is responsible for the design, development, and implementation of software applications (using Sping or SpringMVC). 2. Working Relationships:Work with project team members and support functions. Report daily works to the manager. Working hour: 9 a.m. – 6 p.m. (1-hour lunch break) from Monday to Friday. 3. SE Java Responsibilities:Codes, unit tests, debugs, implements, and documents basic programs. Assists in the research and analysis of existing systems and program requirements. Designs basic programs for projects or enhancements to existing programs. Writes specifications for programs of low to moderate complexity. Assists in resolving routine production support problems. Assists in the completion of unit testing by preparing test data, running tests and evaluating results. Creates basic documentation in work assignments such as program code. Conducts routine quality assurance activities such as peer reviews
cong ty Geniee Vietnam Co., Ltd. Geniee Vietnam Co., Ltd. Cong viec Java Engineer tai Ha Noi
Ha Noi
Java Engineer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: 14,000,000vnd - 16,000,000vnd
They are the start-up company which was established in February 2017. And now they are seeking for talented Vietnamese engineers to fulfill their mission - raise the happiness value of people involved by them. - Analyze technical requirements. - Contribute to the technical design of our websites. - Continuously discover, evaluate and implement new technologies. - Ensure code quality for projects. - Support for Manager. - Job details will be discussed in the interview. Working place : District Binh Thanh. Working hour : 8:30 - 17:30 or 9:00 - 18:00, Mon.- Fri.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec PHP or Java Web Developer tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
PHP or Java Web Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT