IT Infrastructure Staff

Cơ hội tốt cho ứng viên mong muốn công việc ổn định, đãi ngộ tốt, không yêu cầu khả năng ngoại ngữ hay kinh nghiệm làm việc

Salary: $600 - $1,000
Work city: Ha Noi
ViecBonus: 2mil VND

Job descriptions

  • Xây dựng và duy trì server SQL (cơ sở dữ liệu)
  • Duy trì hệ thống Gmail và máy chủ của công ty
  • Thời gian làm việc: 8:30-17:30
  • Địa điểm làm việc: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Job requirements

1. Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm cùng mảng là điểm cộng)

2. Tuổi: 25-35 tuổi

3. Kỹ năng: Kỹ năng vi tính (cả phần mềm và phần cứng) và hiểu biết về IT infrastructure

4. Ngoại ngữ: không yêu cầu, biết tiếng Anh là điểm cộng

5. Là người có đạo đức tốt và thích công việc ổn định

Benefits

1. Trợ cấp: Thương lượng

2. Thưởng: Thưởng Tết (lương tháng 13)

3. Các sự kiện:

- Du lịch công ty

- Tiệc công ty mỗi tháng một lần

4. Xét tăng lương: 1 lần / năm

Job skills

Ask Consultant

Recommended Jobs
Salary: $600 - $1,500
This position is supposed to task on IT Infrastructure setting for mainly Japanese clients. - PC Sever setting. - Network setting. And so on.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec IT Infrastructure Engineer tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
IT Infrastructure Engineer trong linh vuc Consulting
Consulting
Salary: $600 - $900
- Supporting and translating requirement, Q&A, tickets, emails. - Interpreting in web meeting, face to face conference with customers. - Support customers and coworkers using Japanese and Vietnamese.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec IT communicator tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
IT communicator trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $2,000 - $3,000
日系大手ITインフラ会社でのITインフラエンジニアスタッフ. ・日系顧客向けITインフラ設備導入に向けての打ち合わせから設備設置までを担当. ・設備導入後のトラブル対応フォロー業務. ・ベトナム人エンジニアへの業務指示
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec ITインフラエンジニアスタッフ tai Ha Noi, Ho Chi Minh City
Ha Noi, Ho Chi Minh City
ITインフラエンジニアスタッフ trong linh vuc Consulting
Consulting