IT Infrastructure Staff

Cơ hội tốt cho ứng viên mong muốn công việc ổn định, đãi ngộ tốt, không yêu cầu khả năng ngoại ngữ hay kinh nghiệm làm việc

Salary: $600 - $1,000
Work city: Ha Noi
Referrer bonus: 2mil VND

Job descriptions

  • Xây dựng và duy trì server SQL (cơ sở dữ liệu)
  • Duy trì hệ thống Gmail và máy chủ của công ty
  • Thời gian làm việc: 8:30-17:30
  • Địa điểm làm việc: KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Job requirements

1. Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm cùng mảng là điểm cộng)

2. Tuổi: 25-35 tuổi

3. Kỹ năng: Kỹ năng vi tính (cả phần mềm và phần cứng) và hiểu biết về IT infrastructure

4. Ngoại ngữ: không yêu cầu, biết tiếng Anh là điểm cộng

5. Là người có đạo đức tốt và thích công việc ổn định

Benefits

1. Trợ cấp: Thương lượng

2. Thưởng: Thưởng Tết (lương tháng 13)

3. Các sự kiện:

- Du lịch công ty

- Tiệc công ty mỗi tháng một lần

4. Xét tăng lương: 1 lần / năm

Job skills

Receive career advice

from Headhunter

Recommended Jobs
Salary: $600 - $1,500
This position is supposed to task on IT Infrastructure setting for mainly Japanese clients. - PC Sever setting. - Network setting. And so on.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec IT Infrastructure Engineer tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
IT Infrastructure Engineer trong linh vuc Consulting
Consulting
Salary: 8,000,000vnd - 9,000,000vnd
Maintenance for the machine like below in motorbike chain. - Polishing machine. - Assembling machine. And so on.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Mechanic Maintenance staff tai Hung Yen
Hung Yen
Salary: $450 - $500
業務内容. - 納入機械へのメンテナンス業務. - 日本人エンジニアの業務補助. など
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec (ベトナム人) Maintenance Engineer staff tai Ha Noi
Ha Noi
(ベトナム人) Maintenance Engineer staff trong linh vuc Electrical Industry
Electrical Industry