Web Developer

・言語別経験:PHP3年以上、MySQL3年以上、その他言語2年以上 ・必須開発言語:HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL ・優遇開発言語:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL ・優遇学術的知識:コンピュータ科学、ウェブセキュリティ、データベース、正規化 ・求める人格:責任感がある、プロジェクトの目的が理解できる、締め切り意識がある、クラ

Salary: $800 - $1,500
Work city: Ho Chi Minh City
Referrer bonus: $100

Job descriptions

Web Development duty for Japanese company.

Main Language&skill : HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL

Preferable Language&skill:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL

Job requirements

・言語別経験:PHP3年以上、MySQL3年以上、その他言語2年以上
・必須開発言語:HTML、CSS、Javascript、PHP、SQL
・優遇開発言語:Python、Ruby、Node.js、Go、C#、MongoDB NoSQL
・優遇学術的知識:コンピュータ科学、ウェブセキュリティ、データベース、正規化
・求める人格:責任感がある、プロジェクトの目的が理解できる、締め切り意識がある、クライアントの要求を理解できる、エンドユーザーを意識できる、自信のスキル向上心がある、謝罪ができる、挨拶ができる、整理整頓ができる

Job skills

Receive career advice

from Headhunter

Recommended Jobs
Salary: $400 - $1,000
Thực hiện các dự án phát triển hệ thống của công ty. Tiến hành công việc dựa trên phương châm đảm bảo chất lượng cũng như kế hoạch mà khách hàng Nhật yêu cầu
cong ty I-enter Asia I-enter Asia Cong viec PHP Developer  tai Ha Noi
Ha Noi
PHP Developer  trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $1,500
Xây dựng các ứng dụng web, webservice Tham gia vào thiết kế và review source code Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.
cong ty Framgia Framgia Cong viec PHP Developer tai Ha Noi, Da Nang
Ha Noi, Da Nang
PHP Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $600 - $800
- Analyze technical requirements. - Contribute to the technical design of our websites. - Continuously discover, evaluate and implement new technologies. - Ensure code quality for projects. - Support for Manager. - Job details will be discussed in the interview.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec PHP developer tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
PHP developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT