Xamarin Developer (Mobile Doctor)

Xamarin Developer working for an international game studio in District 1, HCMC

Salary: $900 - $1,200
Work city: Ho Chi Minh City
Referrer bonus: 2mil VND

Job descriptions

 • Build, enhance mobile applications using Xamarin
 • Integrate with third party system
 • Perform detailed technical analysis and design
 • Meet project milestones and timely release of software according to schedule plans
 • Working place:

Job requirements

 • Experience in Xamarin platform in iOS and Android
 • Expert in .Net framework and C# language
 • Excellent Object Oriented Programming skill
 • LINQ, TPL, SQL, ADO.net, Entity Framework, Web-Api skill advantageous
 • Burning passion in creating Mobile applications
 • Good English communication skills

Benefits

1. Allowance and Compensation:

 • Social insurance on 100% salary
 • Welfare: $30 / month
 • 12 paid leaves / year, adding 1 day after every 1 year

2. Bonus: twice a year, project bonus and Tet bonus

3. Activities:

 • Training courses, have chances to get oversea training
 • Company trips, teambuilding days, etc.
 • Friday parties, birthday parties, etc.
 • Free snacks and drinks

4. Salary review: once per year

Job skills

Receive career advice

from Headhunter

Recommended Jobs
Salary: $1,000 - $1,500
Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác hàng đầu Nhật Bản Phát triển các ứng dụng trên iOS (Swift), tìm hiểu các công nghệ mới Tham gia vào thiết kế và kiểm thử source code Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án
cong ty Framgia Framgia Cong viec iOS Developer tai Ha Noi, Da Nang
Ha Noi, Da Nang
iOS Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $400 - $1,000
Thực hiện các dự án phát triển hệ thống của công ty. Tiến hành công việc dựa trên phương châm đảm bảo chất lượng cũng như kế hoạch mà khách hàng Nhật yêu cầu. Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 SA - 5h30 CH). Địa điểm làm việc: quận Cầu Giấy, Hà Nội
cong ty I-enter Asia I-enter Asia Cong viec iOS Developer tai Ha Noi
Ha Noi
iOS Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: To $500
Developing with iOS / Android. Working place: Cau Giay District. Working hours: 8:30 a.m. – 5:30 p.m.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Mobile Developer tai Ha Noi
Ha Noi
Mobile Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT