Best jobs for you

Based on your action

Salary: $450 - $500
Interprete between clients and internal engineers. Deal with business meetings. Self-study engineering skills. Working hours: 8 hours. Working place: Cau Giay District, Hanoi
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Japanese Communicator tai Ha Noi
Ha Noi
Japanese Communicator trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $500 - $1,500
Xây dựng các ứng dụng web, webservice Tham gia vào thiết kế và review source code Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.
cong ty Framgia Vietnam Framgia Vietnam Cong viec PHP Developer tai Ha Noi, Da Nang
Ha Noi, Da Nang
PHP Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT
Salary: $600 - $1,500
Xây dựng các ứng dụng web, webservice Tham gia vào thiết kế và review source code Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
cong ty Framgia Vietnam Framgia Vietnam Cong viec Ruby Developer tai Ha Noi, Da Nang
Ha Noi, Da Nang
Ruby Developer trong linh vuc Computer/IT
Computer/IT

Newest Jobs

Salary: $400 - $500
You will be working as Export Customer service staff in 100% Japan invested Logistics company. The working place is District Binh Thanh, Ho Chi Minh City with professional and friendly working environment. • Create and check all documents relating to export• Check commodity, HS code and C/O• Contact carrier, sub - contractor to get quotation • Directly support customers: receive booking, book carrier, handle goods to make sure it will follow customers’ plan• Supervise the export • Make weekly and monthly report • Implement all tasks relating to Export • Other tasks assigned by the Manager
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Export Customer service tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Export Customer service trong linh vuc Import/Export
Import/Export
Salary: $700 - $1,000
1. Vị trí: kĩ sư. 2. Nội dung. Các lĩnh vực như: kỹ sư cơ khí, kĩ sư điện tử,.
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Engineer  tai Ha Noi
Ha Noi
Engineer  trong linh vuc Construction
Construction
Salary: $1,500 - $2,000
Lý do tuyển dụng : Do 1 nhân viên ở vị trí Manager sắp nghỉ hưu nên muốn tuyển người thay thế. Sau khi vào công ty sẽ không làm ở vị trí Manager ngay mà sẽ được đào tạo các kiến thức liên quan đến ngành cà phê rồi sau đó mới tiếp tục đảm nhận vị trí đó. Nội dung công việc Công tác tại bộ phận quản lý, chỉ đạo. Đàm phán và giao dịch với các nhà cung cấp cà phê. Trao đổi, báo cáo và liên lạc với công ty chủ quản ở Nhật. Tham gia vào các chuyến thăm Việt Nam của khách hàng (từ tháng 11 đến tháng 1- tháng chủ yếu thu hoạch cà phê)
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Manager  tai Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City
Manager  trong linh vuc Import/Export
Import/Export
Salary: $700 - $1,200
Nội dung công việc. - Thiết lập công ty, chuẩn bị , biên dịch các tài liệu cho các cơ quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực liên doanh. - Hỗ trợ việc sắp xếp, chuẩn bị các câu trả lời trong các buổi trao đổi về pháp luật thường ngày. - Nghiên cứu ( luật pháp, văn hiến,.). - Kiểm tra các văn bản sửa đổi pháp luật
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Trợ lý luật sư người Việt Nam tai Ha Noi
Ha Noi
Salary: $800 - $1,000
Nội dung công việc Thực hiện các tư vấn pháp lý cho khách hàng dưới tư cách vừa là đối tác, vừa là người hỗ trợ. Thực hiện các công việc thẩm định, cung cấp bản đánh giá đầu tiên và / hoặc bản dự thảo hợp đồng giao dịch đầu tiên (SPA, SSA, SHA, Điều lệ, .), các thoả thuận tài chính (hợp đồng vay vốn, hợp đồng tín dụng .) và các văn bản / các thỏa thuận theo hướng dẫn của khách hàng. Tư vấn, soạn thảo, đệ trình và kiểm tra điều khoản các đơn đăng ký xin cấp phép. Dịch, biên tập tài liệu và phê duyệt công việc của cấp dưới. Liên lạc với các cơ quan liên quan để có ý kiến / làm rõ
cong ty ViecBonus Client ViecBonus Client Cong viec Luật sư tai Ha Noi
Ha Noi
Ask Consultant

Transcosmos Vietnam Co., Ltd.

A 100% Japanese owned company and a leader in Software Programming & IT Solution. This year 3 teams had chances to onsite in Japan. Why don't you try because good chances are for everyone?


CA ADVANCE VIETNAM Co., Ltd.

Công ty thành viên của tập đoàn Cyber Agent, triển khai hoạt động trong các lĩnh vực như Quảng cáo Internet và soạn báo cáo, những nghiệp vụ liên quan đến web


Rakus

A 100% Foreign Investment company from Japan which provide cloud services for businesses to make all business easy


Sioux

A software development center of Sioux Group, based in The Netherlands, support the R&D or we act as the R&D department in the field of technical software, remote solutions.


Bridge System Engineer (BrSE)

​Analyze requirements from business teams (i.e. sales and marketing) senior engineers and send details to Vietnamese engineers for system development, and so on.


Manager

​Công tác tại bộ phận quản lý, chỉ đạo/Đàm phán và giao dịch với các nhà cung cấp cà phê/Trao đổi, báo cáo và liên lạc với công ty chủ quản ở Nhật/Tham gia vào các chuyến thăm Việt Nam của khách hàng


Bridge System Engineer (BrSE)

​Analyze requirements from business teams (i.e. sales and marketing) senior engineers and send details to Vietnamese engineers for system development, and so on.


IT講師・BrSE

日系IT企業でのプロジェクト勤務。1年間ダナン市内の大学でIT講師として勤務した後、日本にてBSEとして勤務開始。長期間、日本でのキャリアを積みたい方を募集します。年齢は問いませんが、短期間でのベトナム帰国を機右房される方や結婚されている方は適さないポジションです。