Search Result

Android Developer

Posted:

20/12/2016

Salary: Login to view Company:

I-enter Asia

Working city:

Ha Noi

Lập trình viên Andoid có từ 3 năm kinh nghiệm tham gia phát triển các ứng dụng mobile của công ty Nhật Bản. View more

I-enter Asia

Establish date:
2013
Employee:
10-29
Origin:
Japan
Business:
Computer/IT
Là công ty phát triển phần mềm của Nhật được thành lập bởi công ty mẹ I-enter Nhật Bản từ tháng 10 năm 2013, văn phòng đặt tại tòa nhà Indochina Plaza Hanoi.Công việc chính là phát triển các ứng dụng mobile và các hệ thống nghiệp vụ cơ bản cho các doanh nghiệp.Mục tiêu lâu dài là có thể triển khai các...