Kết quả tìm kiếm

3D designer (3DS MAX)

Posted:

21/12/2016

Lương:

$300 - $400

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế 3D có kinh nghiệm vẽ kiến trúc và vẽ phối cảnh làm việc cho công ty kiến trúc và quản lý xây dựng của Nhật Bản View more

ViecBonus Client

With the objective of contributing to better architecture and social environment, the company has contributed greatly through remarkable construction works using modern comprehensive design.

Project Manager

Posted:

21/12/2016

Lương:

$450 - $800

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

Project Manager có tiếng Nhật N3 và kinh nghiệm vẽ kiến trúc, vẽ phối cảnh làm việc cho công ty kiến trúc và quản lý xây dựng của Nhật Bản View more

ViecBonus Client

With the objective of contributing to better architecture and social environment, the company has contributed greatly through remarkable construction works using modern comprehensive design.