Kết quả tìm kiếm

Lương:

$2,000 - $3,000

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

Kanagawa

Cơ hội tham gia nhiều dự án lớn và phát triển sự nghiệp IT tại Nhật Bản - miền đất hứa của dân công nghệ View more

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.