Kết quả tìm kiếm

.NET (C#) Developer

Posted:

23/12/2016

Lương: Đăng nhập để xem Công ty:

I-enter Asia

Thành Phố làm việc:

Hà Nội

.NET (C#) developer với 3 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống tham gia phát triển hệ thống theo yêu cầu cụ thể của dự án View more

I-enter Asia

Ngày thành lập:
2013
Quy mô công ty:
10-29
Origin:
Japan
Kinh doanh:
Máy tính/IT
Là công ty phát triển phần mềm của Nhật được thành lập bởi công ty mẹ I-enter Nhật Bản từ tháng 10 năm 2013, văn phòng đặt tại tòa nhà Indochina Plaza Hanoi.Công việc chính là phát triển các ứng dụng mobile và các hệ thống nghiệp vụ cơ bản cho các doanh nghiệp.Mục tiêu lâu dài là có thể triển khai các...

Lương:

$2,000 - $3,000

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

Kanagawa

Cơ hội tham gia nhiều dự án lớn và phát triển sự nghiệp IT tại Nhật Bản - miền đất hứa của dân công nghệ View more

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.

Lương:

$900 - $1,200

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

Xamarin Developer working for an international game studio in District 1, HCMC View more

ViecBonus Client

An international creative Game Studio with vision of becoming a top Game studio and create the best gaming experience for all the popular mobile platforms

Senior full-stack developer

Posted:

29/12/2016

Lương:

$1,600 - $2,000

Công ty:

ViecBonus Client

Thành Phố làm việc:

Hà Nội

Handle multiple project requirements and make appropriate technical decisions View more

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.