Xamarin Developer (Mobile Doctor)

Xamarin Developer working for an international game studio in District 1, HCMC

Lương: $900 - $1,200
Thành phố làm việc: TP.Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

 • Build, enhance mobile applications using Xamarin
 • Integrate with third party system
 • Perform detailed technical analysis and design
 • Meet project milestones and timely release of software according to schedule plans
 • Working place:

Yêu cầu công việc

 • Experience in Xamarin platform in iOS and Android
 • Expert in .Net framework and C# language
 • Excellent Object Oriented Programming skill
 • LINQ, TPL, SQL, ADO.net, Entity Framework, Web-Api skill advantageous
 • Burning passion in creating Mobile applications
 • Good English communication skills

Bạn sẽ nhận được

1. Allowance and Compensation:

 • Social insurance on 100% salary
 • Welfare: $30 / month
 • 12 paid leaves / year, adding 1 day after every 1 year

2. Bonus: twice a year, project bonus and Tet bonus

3. Activities:

 • Training courses, have chances to get oversea training
 • Company trips, teambuilding days, etc.
 • Friday parties, birthday parties, etc.
 • Free snacks and drinks

4. Salary review: once per year

Kỹ năng làm việc

Công việc đề xuất
Lập trình viên iOS tham gia phát triển các ứng dụng trên iOS (Swift) theo các dự án có mô hình Agile, Scrum tại một trong những công ty phần mềm lâu đời, có kế hoạch training nhân viên bài bản của Nhật Bản
Framgia Vietnam
Hà Nội, Đà Nẵng
Máy tính/IT
Lập trình viên iOS với khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc với Objective C, thành thạo SQL Lite có mong muốn làm việc tại công ty có nhiều dự án hợp tác với Nhật Bản
Công ty Cổ Phần Truyền Số Liệu Việt Nam
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh
Máy tính/IT
Lương: Đến $500
Mobile Developer with over 1 year of experience working for an international IT company specialising in IT support for small businesses in Vietnam
ViecBonus Client
Hà Nội
Máy tính/IT