Các việc làm Merchandising, Purchasing đang tuyển dụng

Tham khảo tư vấn

Lương:

$500 - $700

MD cum Product Control Staff at ViecBonus Client Công ty:

ViecBonus Client

ViecBonus Client location Thành Phố làm việc:

TP.Hồ Chí Minh

You will be working as MD cum Product Control Staff for Japanese garment company. Main responsibility is for receiving order form Japan headquarter and management the process until the products are arrived at clients. - Receiving order from Japan HQ. - Understands their requirements and search for suitable materials. - Negotiating with subcontract factory. - Management process - quality, price, deadline. - Supporting Japanese Director and Manager. - Working place : Phu Nhuan District. - Working hour : 8am - 17pm, Saturday if they need.

ViecBonus Client

Thông tin thêm về nhà tuyển dụng không được công khai vì lý do bảo mật. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin sau khi ứng tuyển.
Xem chi tiết

Nhận tư vấn công việc khác

từ Headhunter